Skattesystemet i Indien

Du kender det danske skattesystem og en sammenligning mellem dette og det indiske er derfor relevant.

Personer der har bopæl i Indien beskattes af deres globale indkomst. Personer der ikke har bopæl i Indien beskattes som hovedregel kun af visse indkomster fra indiske kilder. En person har bopæl i Indien, hvis personen tilbringer mindst 182 dage i et givet år i Indien, eller hvis personen har været mindst 365 dage dage i alt i Indien i de foregående fire år.

Indkomstskatten er progressiv og udgør max 30 %. Et tillæg på 10 % pålægges på indkomster over 5 mio. INR og 15 % tillæg pålægges på indkomster over 10 min INR.

Som bosiddende i Indien skal du ikke betale formueskat.

Ikke bosiddende skattepligtige i Indien skal som hovedregel betale indiske indkomstskatter med de samme satser som for bosiddende (se ovenfor).

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.