Lønmodtager i Indien

Hvis du skal arbejde i Indien, afhænger din skattemæssige situation af mange faktorer så som:

  • Bevaret eller ikke bevaret bolig i Danmark
  • Husstand i Danmark eller ej
  • Fast bolig i Indien
  • Kort eller lang opholdsperiode i Indien
  • Arbejdsgiver i Indien, Danmark eller tredjeland
  • Udstationeret eller lokalansat

Dette medfører, at der findes rigtig mange forskellige skattemæssige kombinationer (minimum 12 grundlæggende situationer).

Sammenfattende kan det siges, at 4 kombinationer typisk er skattemæssigt gunstige, 4 kombinationer er typisk skatteneutrale, mens 4 kombinationer typisk er skattemæssigt ugunstige.

Der er derfor ganske ofte gode grunde til, at du tilrettelægger din situation bedst muligt i Indien.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.